بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 32

رسانه ها یکی از وسایل ارتباطی جمعی هستند که در این تحقیق منظور از رسانه ها « وسایل ارتباطی جمعی» رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند . رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما و امثال آنها است و همچنین فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است امروزه پژوهش های پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگانهای مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد .

از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچید گیهای جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد . بنابراین نظام ارتباطی در معنای عام پدیده ای است جهانی که در همه جا وجود دارد و به نیازهایی پاسخ می دهد که برای تمامی افراد مشترک است . و در واقع جامعه انسانی نمی تواند بدون نظام ارتباطی به حیات خود ادامه دهد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته اند و این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های همگانی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می باشد .

یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت است

مباحث :

تعریف اصطلاحات و واژه ها

تاریخچه تحقیق

تعریف فرضیه

جامعه آماری

تعریف نمونه گیری و انواع آن

نقش مطبوعات بر پر کردن اوقات فراغت و اطلاع رسانی

نقش رادیو و تلویزیون در آموزش

رابطه ی معناداری بین عملکرد رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت

پیشنهادات و نظرات اصلاحی

 

 


خرید آنلاین