اصلاح ژنتيكی نخود

اصلاح ژنتيكی نخود

اصلاح ژنتيكی نخود

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 55

متخصصين اصلاح نباتات از اطلاعات سيتولوژيكي در مجموعه كروموزومي، كروموزم‌هاي خاص يا قطعات كروموزومي و رفع مشكلات خاصي استفاده مي‌كنند. اطلاعات مورد نياز معمولاً از طريق بررسي‌ هيبريدهاي بين گونه‌اي، سطوح مختلف پلوئيدي و تغييرات ساختماني در كروموزوم‌ها حاصل مي‌شود. در نتيجه برنامه‌هاي تحقيقاتي، اطلاعات سيتولوژيكي زيادي در نخود موجود است كه مي‌تواند توسط اصلاح‌كنندگان مورد استفاده قرار گيرد.

مباحث :

ژنتيك نخود

اهداف اصلاحي نخود

اداره مواد در حال تفكيك

هيبريداسيون

كاشت در خارج از فصل

اصلاح با استفاده از موتاسيون

اصلاح برای مقاومت به آفات

اصلاح براي كيفيت و بازار پسندي

كاهش حساسيت به فتوپريود

اينتروگسيون دسي – كابلي

 


خرید آنلاین