انرژي اتمي و موارد كاربرد آن

انرژي اتمي و موارد كاربرد آن

انرژي اتمي و موارد كاربرد آن

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 25

استفاده از انرژي هسته‌اي به مقياس زياد بين سال‌هاي 1939 تا 1945 ميلادي در ايالات متحده آمريكا انجام شد اين امر زير فشار جنگ جهاني دوم به صورت نتيجه تلاش‌هاي مشترك تعداد زيادي از دانشمندان و مهندسان صورت گرفت. دست‌اندركاراني كه در ايالات متحده به اين كار اشتغال داشتند. آمريكايي، بريتانيايي و پناهندگان اروپايي كشورهايي بودند كه زير سلطه فاشيسم قرار داشتند تلاش آنان اين بود كه قبل از آلمانيها به يك سلاح هسته‌اي دست پيدا كنند. اين صلاح هسته‌اي همان بمب اتمي بود.

ذرات پرتاب شده از هسته‌اي اتم مواد راديواكتيو با سرعت فوق‌العاده زيادي حركت مي‌كنند. همين حالت دانشمندان را بر اين نكته متوجه ساخته بود كه انرژي آزاد شده از اتم‌هاي داراي قدرت زيادي است و به آن از روي اتمي نام نهادند. اين انرژي در هسته‌اي اتم نهفته است و تا وقتي كه آزاد نشده است هيچگونه اثري به وجود نمي‌آورد ولي در صورتي كه آزاد شود مقدار آن فوق العاده زياد است.

مباحث :

تعريف انرژي اتمي و موارد كاربرد آن

انرژي اتمي در كشاورزي

جنگ اتمي و پرتوافنكني عليه حشرات و مبارزه با آفات انباري و ريشه‌كن كردن آنها       

اثرات بيولوژيكي تشعشعات اتمي روي گياهان

اثرات تشعشات اتمي روي مواد غذايي

طرق مختلف نگهداري مواد غذايي توليد تشعشات راديواكتيو


خرید آنلاین